30-06-2020

Ook wij hebben in onze dagelijkse werkzaamheden natuurlijk veel te maken met het Coronavirus. Wij houden de adviezen van het RIVM en de nieuwe maatregelen van het kabinet continu in de gaten. Deze adviezen en maatregelen worden aangehouden en doorgevoerd binnen ACT Zorg op maat. Wij kunnen en zullen deze regels waarborgen, zorgen ervoor dat de daarvoor benodigde middelen te allen tijden beschikbaar zijn en sturen aan op het gebruik hiervan. Alles om de veiligheid van ons, onze deelnemers en onze klanten te waarborgen.